• For F models
  • Black nylon
  • 2.5 cm

5025 | 'F' Style Mandolin Strap | Klondyke

SKU: 5025
£6.50Price